Nguyễn Văn A

  • Kỹ Sư…..
  • Có 10 năm kinh nghiệm trong nghề.
  • Đã từng làm tại tập đoàn xxx.