KTS.Lê Thị Hồng Điệp

Kiến trúc sư công trình

Một trong những Kiến Trúc Sư góp phần to lớn vào việc hình thành và phát triển lĩnh vực thiết kế kiến trúc của công ty ngay từ những ngày đầu thành lập.

Năng lực: Kiến Trúc Sư, Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc, Hội Viên Hội Kiến Trúc Sư Đà Nẵng

 

 

0919 777 849