KTS-Giám Đốc. Lê Quang Đảng

SÁNG LẬP VIÊN – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
 
Kiến trúc sư Lê Quang Đảng là người sáng lập công ty WinHome Design & Build VN và hiện nay đang đảm nhận vai trò kiến trúc sư trưởng và là giám đốc điều hành công ty. Ngoài ra, Lê Quang Đảng cũng là đồng sáng lập viên công ty nội thất cao cấp Phố Mộc, giữ vai trò giám đốc thiết kế công ty từ năm 2012 đến nay. 
 
Quan Điểm Hành Nghề:
 
Mỗi công trình là một thực thể sống, sự Sâu Sắc và Chỉnh Chu của người kiến tạo trong cách Tư Duy – Sắp Xếp – Thấu Cảm tạo nên một công trình sống động hoặc một công trình ” chết ”  
 
Năng Lực: Kiến Trúc Sư, Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc, Hội Viên Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam
0919 777 849