KTS.Lê Quang Đảng

CEO – TỔNG GIÁM ĐỐC

Sáng lập thương hiệu WINHOME từ năm 2010 là một Kiến Trúc Sư tốt nghiệp Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng, với kinh nghiệm thiết kế kiến trúc, giám sát, chủ trì các dự án. Hiện tại, Anh là người đóng vai trò chính trong việc điều hành, định hướng phát triển Winhome Group dưới cương vị là Tổng Giám Đốc công ty. Ngoài ra, Anh còn tham gia chủ trì thiết kế đối với các dự án lớn của Winhome Group.

Năng lực: Kiến Trúc Sư, Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc, Hội Viên Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam

0919 777 849