KTS. Lê Hoàng Vũ

Phó Phòng Thiết Kế – Kiêm kỹ sư kết cấu
Trực tiếp gặp gỡ – tư vấn và trình bày ý tưởng với khách hàng về phương án thiết kế thi công

 

0919 777 849