Nhà 33 Văn Tiến Dũng

Chủ đầu tư:
Diện tích đất:
Diện tích xây dựng:
Tổng diện tích sàn:
Quy mô: 1 trệt + 3 lầu
Vật liệu thi công :
Ngày khởi công :
Thời gian thi công:
Tiến độ thanh toán (nếu có)
Tổng chi phí :
Nhà thầu :
Ghi chú thêm  về dự án nếu có

Dự án liên quan

0919.777.849